Κατάλογος εστιατορίου σε γραφή Μπράιγ (braille)

Μπράιγ Κατάλογος Εστιατορίου

Κατάλογος εστιατορίου σε γραφή Μπράιγ (braille)

Εκτύπωση καταλόγων εστιατορίου και άλλων καταστημάτων εστίασης για τυφλούς σε γραφή Μπράιγ (braille).

Η zero web & graphics αναλαμβάνει την εκτύπωση των μενού σας και κάθε καταλόγου ή εντύπου στον κώδικα μπράιγ (braille), ώστε αφενός να συμμορφωθεί η επιχείρηση σας με το υπάρχων νομικό καθεστώς και αφετέρου να παρέχετε καλύτερες υπηρεσίες σε άτομα ΑμεΑ με προβλήματα όρασης.

Μπράιγ: Υποχρέωση τήρησης τιμοκαταλόγων με γραφή Μπράιγ (Braille) σε καταστήματα εστίασης και αναψυχής

Σύμφωνα με την ΥΑ 91354/2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», ενότητα 7.2 , άρθρο 70 «Τήρηση τιμοκαταλόγου» παράγραφος Β, τα καταστήματα μαζικής εστίασης και αναψυχής, οφείλουν να συμμορφωθούν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για την υποχρέωση τους ως προς την τήρηση ενός τουλάχιστον τιμοκαταλόγου με αναγραφή των προσφερόμενων ειδών του, στον Κώδικα Braille, σε διαφορετική περίπτωση προβλέπονται για όσους δεν τις τηρήσουν, διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα.

Βάσει της Ελληνικής Νομοθεσίας και συγκεκριμένα κατά το Ν.4488/2017, η Ελληνική γραφή Μπράιγ (Braille) αναγνωρίζεται ως ο τρόπος γραφής των τυφλών Ελλήνων πολιτών. Πρέπει λοιπόν στο εξής, να υπάρχει η σχετική μέριμνα ώστε και οι τυφλοί πελάτες των καταστημάτων, για λόγους ίσης μεταχείρισης, να έχουν τους καταλόγους τους στην κατά Νόμο αναγνωρισμένη γραφή τους και να έχουν ισότιμη πληροφόρηση, όπως και οι βλέποντες.

Μπράιγ μενού Εστιατορίου

Τεχνικές προδιαγραφές καταλόγου Μπράιγ (braille)

Τα εσωτερικά των καταλόγων εκτυπώνονται σε ειδικό εκτυπωτικό χαρτί, διάστασης 30,5×23 το οποίο διατηρεί το ανάγλυφο της επιφάνειας, και τοποθετείται σε σκληρά καπάκια για την προστασία της γραφής.

Η αναλογία της γραφής Braille με τη απλή γραφή στο θέμα χώρου είναι 1 σελίδα Α4 προς 4 σελίδες Μπράιγ (braille) περίπου.

Για παράδειγμα για έναν κατάλογο 4 σελίδων A4 απλής γραφής, ο κατάλογος με μορφή γραφής Braille είναι 16 σελίδες, αλλά δεν έχει διαφορετικά μεγέθη γραμμάτων και γραμματοσειρές.

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι τα έντυπα της γραφής Μπράιγ (braille) περιέχουν μόνο καθαρό κείμενο, χωρίς φωτογραφίες και γραφικά, γεγονός που μειώνει σημαντικά τον όγκο μετεγγραφής.

Συνοψίζοντας, οι κατάλογοι σε σύστημα Μπράιγ (braille) θα πρέπει:

  • Να συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά σε ακόμα μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες και
  • Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων οφείλουν να εξασφαλίζουν την πληροφόρηση ατόμων με αναπηρία (Α.με.Α.) επί του τηρούμενου τιμοκαταλόγου.

Για κάθε απορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε μαζί μας

 

Share this post