Σχεδίαση ηλεκτρονικού καταστήματος χοντρικής για την βιοτεχνία ζαχαροπλαστικής ΞΩΝΙΚΗΣ