Σχεδίαση και εκτύπωση κάρτας για το Fatman Barbershop